Projekter 2016 -17

Bestyrelsen har i 2016 bevilget støtte til følgende projekter:

1. Building Communities. Guatemala

Sponsorbidrag og udvikling af skolehaveprojektet. Læs mere på www.buildingcommunities.dk

2. Momentum Trust, Kenya

Opbygning af en lånefond til såsæd mv. for kooperativets godt 800 medlemmer. Læs mere på www.momentumtrust.dk

3. MAPLE, Uganda

Opbygning af en lånefond til brug for 28 spare/lånegrupper i Mbale- og Liraområdet samt til individuelle lån som grupperne kautionerer for. www.maplemicrodevelopment.org/maple-uganda/

4. Aspire, Zimbabwe

Et kirkeligt samarbejdsprojekt