Bestyrelsens årsberetning 2019

   

Oikosfonden var i stand til at uddele kr.37.500 i 2019. Tak til de mange bidragydere, som muliggjorde dette.

2019 var det år, hvor Oikosfondens bestyrelse valgte at satse mest muligt på at få skabt mulighed for at især flygtninge, der er kommet til Danmark i de forløbne år, får mulighed for at stå på egne ben ved at etablere små virksomheder. Erfaringen har nemlig vist, at de etablerede banker ikke er interesseret i sådanne kunder og ofte ikke giver dem en reel chance for at komme i gang med en virksomhed. Præcis det samme billede som vi har oplevet i den tredje verden.

Andelskassen Oikos besluttede derfor, at hyre en konsulent, der havde erfaring på dette område. Opgaven bestod i at undersøge behovet og kortlægge de udfordringer der måtte være forbundet med at yde lån til flygtninge i Danmark, herunder beskrive hvilke støtteforanstaltninger sådanne låntagere måtte have brug for i en opstartsfase og undervejs. Endelig skulle mulighederne for at etablere en garantifond for lånene undersøges og fonden etableres.

Oikosfonden ydede således en støtte i 2019 på kr. 37.500 til at konsulenten kunne udføre disse opgaver. Oikosfonden tilbød ligeledes at etablere en særlig garantifond for lån fra Andelskassen Oikos til flygtninge. Det lykkedes at etablere en sådan fond, der nu råder over kr. 30.000 med tilsagn om at modtage yderligere kr. 120.000 i 2020. Sammenlægningen af Andelskassen Oikos med Faster Andelskasse har forsinket forberedelsen af de første lån til flygtninge i Danmark, men det forventes at komme i gang i løbet af 2020.

Oikosfonden modtog i 2019 kr. 84.580 i gaver. Desværre faldt antallet af givere der ønskede skattefradrag til under 100, hvilket har medført at Oikosfonden indtil videre ikke længere har mulighed for at tilbyde, at man kan benytte den fradragsret for gaver som SKAT tilbyder efter ligningslovens paragraf 8A.

Der blev i 2019 tilført kr. 26.000 i andelsbeviser i Andelskassen OIKOS, og disse henlægges til de bundne aktiver, der nu udgør kr. 542.001.

Oikosfondens bestyrelse består af følgende, valgt af Andelskassen Oikos i 2018: Uffe Gjerding (formand), Jørgen Thomsen, Sarah Gjerding. Bestyrelsen har suppleret sig selv i 2018 med Peter Francati (kasserer) og Heidi Friis Jakobsen.

Som hidtil er bestyrelsens arbejde ulønnet og administrationsomkostningerne, herunder revision, begrænser sig til kr. 2.550

Det reviderede regnskab for 2019 vil være tilgængeligt på fondens adresse: Nørregade6, 1165 København K og på fondens hjemmeside: www.oikosfonden.dk