Nyhedsbrev nr. 2

Juni 2011

Så er det lidt spændende nyt at fortælle fra Oikosfondens side:

 

  1. Først kan vi glæde os over nye medlemmer, så vi i dag har 70 medlemmer og vores egenkapital er vokset til godt 190.000 kr. Men vigtigst af alt er, at ALLE som er blevet spurgt har sagt ja til at være med. Der er endnu nogle, som ikke har indbetalt deres medlemsbidrag for 2011, men de får en særskilt hilsen i nærmeste fremtid.
  2. Planerne for vores engagement i det nordlige Uganda er ved at tage form. I næste nyhedsbrev forventer jeg at kunne fortælle mere om det MOMM-projekt som vi er ved at blive en del af. Kort fortalt går det ud på at Oikosfonden  investerer  i en række selvhjælpsgrupper som er blevet uddannet i de sidste tre år af den amerikanske NGO: MAPLE (’Microfinance to Alleviate Poverty through Learning and Entrepreneurship’).
  3. Oikosfondens formand Flemming Kramp har været ude og fortælle om mikrofinans og om Oikos og Oikosfonden forskellige steder, bl. i en folkekirkemenighed og et menighedsråd ved en katolsk kirke. Det røre som filmen: Fanget i Gældsfælden, som blev vist i Dansk TV i januar har skærpet interessen for mikrolån, men også rejst nogle kritiske spørgsmål. Begge dele er udmærket for det giver anledning til at fortælle om, hvordan man arbejder med mikrofinans på en ansvarlig måde.
  4. Efter de nye og noget lempeligere regler for oprettelse af velgørende fonde og foreninger er vi i de indledende forhandlinger om godkendelse af Oikosfonden som en almennyttig velgørende fond med ret til at modtage fradragsberettigede gaver efter skattelovens paragraf 8A. Vi håber at en sådan godkendelse kan få effekt fra begyndelsen af det nye kalenderår, men det kræver at at fonden har mindst 100 givere/medlemmer så tak om du vil anbefale andre at blive medlemmer. Kontingentet kan næppe virke afskrækkende: kr. 100 pr. år – og for pensionister og studerende kun kr.  50. Et andet krav er at vores egenkapital skal vokse til 250.000 kr. så det er afgørende  at der er enkeltpersoner eller andre som vil hjælpe os med at finde de resterende ca. 60.000 kr. enten ved at donere nogle andelsbeviser eller med kontante gaver.
  5. Efter ansøgning har bestyrelsen bevilget et rejsetilskud på kr. 3.000 til Kristina Walker Petersen, som samler materiale i Uganda til sin kandidatopgave. Hun vil bl. a. interviewe nogle af folkene i MAPLE projektet og dele sine informationer med os.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer

Venlig hilsen

Flemming Kramp