Nyhedsbrev nr.15

Kære læser

Forandring fryder – men ikke altid! Det oplever en del af de mennesker som Oikosfonden hjælper. I særlig grad er det klimaforandringerne som gør livet svært for mange. He er et par eksempler.

Skolehaver i Guatemala

’Byg en Skole’ – der har taget navneforandring til ’Building Communities’ fik hjælp til at indrette en skolehave i Nueva Esperanza i Guatemala. Men regnen var for lille så resultatet var skuffende. Men forældrene og andre i byen holdt fast og besluttede at så måtte de lave en stor vandtank der kan opsamle vandet fra bjergsiden så de selv kan vande når regnen svigter. Den er nu bygget og det ser lysere ud. Samtidig supplerer man med nye afgrøder som denne næringsrige (og kønne) amarant.

amarant-folk-i-marken-silke

Læs mere på www.buildingcommunities.dk

Momentum Trust

Flere og flere farmere i Siaya i Kenya er med i ’Momentum Trust’ og får landbrugsoplæring og lån til såsæd og kunstgødning. Men i år svigtede regnen og høsten slog fejl. Men vi i Oikosfonden svigter ikke. Vi hjælper dem til en ny start og med at supplere med nye afgrøder der bedre kan tåle tørkeperioder.

Læs mere på www.momentumtrust.dk

Byhave i slummen i Nairobi, Kenya

skolehaven-jambo-shule

 

Sidste år bevilgede fonden kr. 10.000 til at installere en byhave ved en skole i slummen. Nu står der to vandtanke og 18 store plastsække der er plantet til med grøntsager. Se billederne og læs beretningen på www.jambo-shule.dk

 

 

 

 

Himmelske Dage

Sammen med andelskassen Oikos præsenterede vi os i Kristi Himmelfartsdagene i et af teltene på Rådhuspladsen i København. Adskillige af fondens bidragydere og af andelskassens kunder kom forbi og så på udstillingen. Mange deltog også panelsamtalen om ’Grådighed vs. Bæredygtig Økonomi’ og i prof. Ulrich Duchrows foredrag om samme emne.

Andelskassen Oikos

Andelskassen har overdraget os en række andelsbeviser fra folk som har efterladt dem uden at meddele ny adresse. Skulle du være en af dem hører andelskassen eller vi gerne fra dig herom. I øvrigt er andelskassen netop nu blevet et helt selvstændigt pengeinstitut med nyt Reg. Nr. 8418 og mulighed for at bruge mobil pay mv. Læs mere på deres hjemmeside www.oikos.dk

Venlig hilsen

Flemming Kramp, formand

P.S. Vi har brug for din hjælp. Enhver gave er velkommen og gaver på min. Kr. 200 hjælper med at fastholde vores status vedr. fradragsberettigede gaver efter de gældende regler. Klik på bliv bidragyder .