Historie & formål

Initiativet til Oikosfonden blev taget i i 2009, hvor andelskassen Oikos stiftede Foreningen Oikos. 

 I august 2012 blev foreningen lavet om til en fond (CVR nr. 34561249). Fonden administreres af en ulønnet bestyrelse og kan derfor holde administrations-omkostninger på et minimum. Fonden får sine midler fra donationer fra enkeltpersoner og  fra andelshavere i Oikos som donerer eller testamenterer deres andelsbeviser eller indestående til Fonden.

Vores formål er at støtte aktiviteter til fordel for marginaliserede grupper. I flere år er støtten gået til projekter i den tredje verden. For tiden har fonden sat fokus på flygtninge, der er kommet til Danmark, som starter egen virksomhed, men ikke kan oprette erhvervskonti eller opnå lån i almindelige banker.