Nyhedsbrev nr. 13

April 2015

Kære Ven af Oikosfonden.

Så er regnskabet for 2014 gjort op, godkendt og revideret. Vi var i stand til at uddele 170.000 kr. og vi vil gerne hermed fortælle mere om hvad din og andres bidrag blev brugt til. Helt præcist modtog vi 178.314 kr. kontant eller i andelsbeviser, og administrationsudgifterne var på 6.441 kr. eller 3,5 % til udsendelse af nyhedsbrev, kontingenter og revision. Her kommer en oversigt over hvorledes bestyrelsens fem medlemmer har fordelt de modtagne bidrag:  

Spare/lånegrupper i Uganda kr. 15.000 I det nordlige Uganda prøver landsbyerne at fungere igen efter mange års borgerkrig med ’Lord’s Resistance Army’. Maple Micro development oplærer og uddanner grupperne i iværksætteri m.m. og fonden bidrager med kapital så deres spare/lånegrupper har lidt flere penge at låne til hinanden. Fonden er nu medlem af i alt 17 grupper med i alt ca. 30.000 kr. www.maplemicrodevelopment.org

Landbrugsudvikling i Kenya kr. 15.000 De fleste folk i Kenya lever af landbrug og mange kunne leve bedre hvis de fik hjælp med viden, såsæd og gødning. Momentum Trust er en dansk organisation som hjælper ca. 500 landmænd med netop dette og resultaterne er en flerdobling af høsten og dermed bedre livskvalitet for familierne. www.momentumtrust.dk  

Porte og hegn omkring skole i Tanzania kr. 10.000 Tumaini skole og skolehjem ligger ud til en vej hvor bilerne suser forbi. Et hegn og nogle porte kan forhindre at børnene løber ud på vejen. Pengene stod ikke på budgettet, men så spurgte Torkild og Tabitha Jensen Oikosfonden …  

Hjem for forældreløse piger i Zambia, kr. 15.000 En flok forældreløse piger bor i et lille hus i hovedstaden Lusaka. Men stedet er efterhånden blevet et slumområde med barer og udbredt kriminalitet. Derfor har gode venner samlet ind til et nyt hus et fredeligt sted så pigerne kan få en rolig dagligdag. Det syntes vi var et godt formål at støtte!  

17 brugte computere til Ghana, kr. 10.000 Hans Kjær i Rudkøbing rejser hvert år for egen regning til Ghana og hjælper en skole i det sydøstlige Ghana. Nu kræver regeringen at eleverne skal kunne bruge en computer for at læse videre – men der følger ingen computere med! Så spurgte han Okosfonden …  

Skoleprojekt i Guatemala, kr. 71.000 Det begyndte med en forespørgsel fra Building Communities, en lille dansk NGO om fonden ville støtte indretningen af nogle skolehaver i Guatemala med 3.000 kroner. Det ville vi gerne. Så lærte vi dem at kende og fandt at her var en lille forening der ønskede at gøre en stor forskel i et fattigt område i Guatemala. Så kom der nogle sponsorer og ville være med, og nu er der en snes mennesker som sender bidrag til Oikosfonden med besked om at deres bidrag skal videregives til netop dette projekt – og det gør vi så med glæde. Læs mere på www.buildingcommunities.dk

Solcellelamper til kirke for døve, Nigeria, kr. 5.000 Ruth Ulea er døvepræst i Nigeria og selv døv. Indtil nu samles døvemenigheden under et halvtag. Fonden bevilgede penge til nogle solcellelamper så nu kan de aflæse hinandens tegnsprog også når det er mørkt. Men nu er de ved at bygge en rigtig lille kirke med mulighed for at få ’rigtig’ elektricitet og spørger om de må bruge pengene til det i stedet. Det må de gerne!  

Komfurprojektet i Tanzania, kr. 4.000 Oikosfonden har flere gange støttet Esben Røjel i udvikling og præsentation af små komfurer som man selv kan støbe af cement hjemme i landsbyen. Nu breder rygtet sig og flere og flere vil gerne vide hvordan man gør og hvordan man kan skaffe eller lave formene der skal bruges. Esben skal bruge lidt rejsepenge – og dem bevilgede Oikosfonden. www.improved-stovesandchimney.com

 

Du kan læse mere ved at klikke ind på det pågældende projekt her på hjemmesiden eller gå til deres egne hjemmesider direkte. Hvis du mener at Oikosfonden med disse ret beskedne beløb har gjort en forskel for nogle af verdens fattige og du gerne vil være med, så send dit bidrag så vi har nogle midler at gøre gavn med.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen