Bestyrelsens årsberetning 2016

Igen i 2016 havde Oikosfonden den glæde at kunne støtte projekter i Afrika og Latinamerika med beløb der kunne gøre en forskel. Takket være enkelte store og en mængde mindre bidrag fik nedenstående 8 projekter næsten 250.000 kr. tilsammen. I den store u-landssammenhæng er det småpenge, men for de farmere, skoleelever, gadebørn og andre som får glæde af pengene gør de en afgørende forskel. Derfor TAK for ethvert bidrag der var med til at ændre verden – for nogle!

I 2016 var der 122 personer der sammen med et par andre donationer bidrog til fonden med i alt 260.034 kr., hvortil kommer 11 bidrag i form af andelsbeviser der henlægges til fondens egenkapital med i alt 81.000 kr. Af hjemlige udgifter brugte bestyrelsen godt 6.000 kr. på at deltage i ’Himmelske Dage’ i København med en pjece om spare/lånegrupper og afholdelse af paneldebat om ’Grådighed vs. Bære-dygtig Udvikling’ og andre 6.000 kr. blev brugt på administration, porto, PR, revision m.v. i alt 12.257 kr.

Bestyrelsen arbejder som hidtil ulønnet og har afholdt i alt 4 møder samt deltaget i andelskassens repræsentantskabsmøder. Dertil kommer et møde med MAPLEs leder Ron Severson om deres projekt i Uganda. 

Oikosfonden.dk  er blevet vedligeholdt og opdateret. På hjemmesiden kan man i ’Nyhedsbrevene’  http://www.oikosfonden.dk/nyheder læse om de forskellige projekter som fonden har støttet gennem årene.

Tak til enhver som i 2016 gennem fonden var med til at lette tilværelsen for nogle af verdens fattige.

København d. 1. februar 2017

Flemming Kramp                                     Sarah Gjerding                                         Peter Francati

 

                                    Jørgen Thomsen                                        Esben Røjel