Nyhedsbrev nr. 4.

December 2011

Nu nærmer vi os målet! Ved udgangen af november har foreningen 93 medlemmer, så med 7 medlemmer flere – og et par i reserve – har vi snart opfyldt kravet om 100 medlemmer for at kunne ansøge om fondsanerkendelse. Derimod mangler vi endnu ca. 40.000 kr. enten i kontanter eller andelsbeviser i Oikos for at opfylde kravet om en beholdning på 250.000 kr. Hvis altså du kan undvære et andelsbevis eller en julegave til Oikosfonden, så er det meget velkomment!

Download nyhedsbrevet ( Word dokument )