Nyhedsbrev nr. 11

September 2014

Hjælp! For at fortsætte med at kunne modtage fradragsberettigede gaver (§ 8 A) skal fonden modtage mindst 200 kr. fra 100 givere inden den 1. oktober. Læs mere om hvordan du kan hjælpe. Og  i august uddelte fonden 53.000 kr. fordelt på både nye og igangværende projekter: Komfurprojektet, såsæd, solcellebelysning, skolehaver og spare/lånegrupper.

Støtte til nye og igangværende projekter
På bestyrelsesmødet i august fordelte fonden i alt 53.000 kr. Mere herom nedenfor. For det vigtigste punkt på dagsordenen var de nye krav til fonde der ønsker at private gaver til fonden kan fratrækkes på selvangivelsen. Kravet er nu øget så vi skal have mindst 100 bidragydere der hver har givet 200 kr. i det forløbne år. Hidtil var der ikke krav om beløbsstørrelsen for de 100 bidragydere, og da en del kun har bidraget med 50 eller 100 kroner tæller de derfor ikke med i godkendelsen. Derfor beder vi alle der læser dette om at hjælpe fonden med et bidrag på min. 200 kr. Og det skal indberettes inden 1. oktober så det haster. Men derudover kunne bestyrelsen bevilge i alt 53.000 kr. som fordeler sig med: 15.000 kr. til spare/lånegrupper i Uganda. Oikosfonden har tidligere investeret 12.000 kr. som medlemskab i 8 grupper, og fordi de alle har betalt lånene tilbage er beløbet vokset med 20 % så der er flere penge at låne ud. Til næste år vil flere grupper være med og derfor har vi afsat yderligere 15.000 kr. til formålet. 10.000 kr. til Momentum Agricultural Development i Siaya i Kenya. Fonden har tidligere støttet med godt 10.000 kr. og de nye 10.000 kr. skal bruges til såsæd og gødning til fattige landmænd i det nordvestlige Kenya. Momentum sørger for oplæring og distribution og vi bidrager med materialer.

20.000  kr. til komfurprojektet. Der eksperimenteres og støbes komfurer i cement efter anvisning fra Esben Røjel der tilbragte en god del af sommeren i Tanzania. Der er nu udviklet forskellige modeller hvor den foretrukne leder røgen ud gennem husvæggen til en skorsten udenfor. I Danmissions område i Nordveststiftet er der lavet over 200 komfurer og i Arushaområdet er bl. a. en gruppe masaikvinder i gang med fremstillingen. Vil du se, hvordan komfurerne fremstilles, kan du se billederne her

5.000 til solcellebelysning i en kirke for døve i Jemeta, Nigeria. For døve der bruger tegnsprog er det vigtigt at belysningen er god og et par solpaneler og lamper kan gøre en stor forskel.

3.000 til skolehaver ved en skole i Guatemala. Silke Mechlenburg der har skabt dette initiativ er en ildsjæl der i øvrigt bruger Oikos som pengeinstitut. Vi vil gerne give en opmuntring ved at finansiere oprettelsen af nogle skolehaver ved skolen. – og så har fonden i øvrigt fortsat lidt midler at gøre godt med ved uddeling sidst på året.

Du kan læse mere om nogle af projekterne på deres egne hjemmesider: Maplemicrodevelopment.org Momentumtrust.com Bygenskole.dk  improved-stovesandchimney.com