Bestyrelsens årsberetning 2014

 Det blev et godt år for Oikosfonden – og dermed for de mennesker der får et løft med de midler vi havde til rådighed. En varm TAK til alle de 135, der med deres bidrag var med til at lette tilværelsen for nogle af verdens økonomisk fattige.  Takket være mange små og enkelte store gaver til fonden har bestyrelsen kunnet uddele godt 170.000 kr., der fordeler sig således:

 

Building Communities – Bæredygtig Skole i Guatemala 71.000 kr.
MAPLE – mikrolån til spare/lånegrupper i Uganda 30.000 –
Momentum Trust – mikrolån til landmænd i Kenya 25.000 –
Hjem for forældreløse piger i Zambia 15.000 –
Anyansu – et skole- og undervisningsprojekt i Ghana 10.000 –
Home of Love – et børne- og skolehjem i Tanzania. 10.000 –
Solcellebelysning i døvekirke i Nigeria. 5.000 –
Komfurprojektet – nye komfursteder. 4.000 –
170.000 kr.