Om Fonden

Oikosfonden støtter projekter verden over der arbejder på at forbedre levevilkårene for verdens fattige.

Initiativet til OIKOSFONDEN blev taget i 2009 af Andelskassen Oikos, der stiftede Foreningen Oikos. I 2012 blev foreningen lavet om til en fond.

Enhver gave er velkommen.

Med et bidrag på 200 kr. kan du  blive bidragsyder  og  på den måde hjælpe til at bevare vores status vedr. fradragsberettigede gaver efter de gældende regler.