Referat fra generalforsamlingen 2012

‘Vi nærmer os målet’ sagde formanden Flemming Kramp på generalforsamlingen d. 6. marts. Vi har den nødvendige kapital og det antal givere som kræves for at vi kan blive en almennyttig fond.
Læs mere i dette referat fra den årlige generalforsamling.