Nyhedsbrev nr. 16

Kære Læser

Vi vil så gerne fortælle succeshistorier. Dem er der heldigvis mange af – men vi bør også fortælle at 2016 blev et vanskeligt år for nogle af de projekter vi støtter.  Især i Kenya og Uganda har tørken på grund af El Nino ødelagt store dele af høsten, så farmerne fik intet eller meget lidt ud af deres hårde slid. Nogle af farmerne kan ikke betale deres mikrolån tilbage. Men de projekter vi støtter giver ikke op – og det gør vi i Oikosfonden heller ikke. Med dyrkning af andre afgrøder, med omlægning af gamle lån osv. kommer de videre – og vi vil gerne hjælpe dem på vej.

Der kom ingen høst på denne mark i 2016 !

Her kommer en kort oversigt over de projekter som Oikosfonden støttede i 2016. Yderligere oplysninger finder du på deres hjemmeside.

  1. MAPLE, Uganda. Her har Oikosfonden bidraget til en lånefond som en række spare/lånegrupper kan benytte sig af, både til indbyrdes lån og til enkeltstående lån hvor gruppen garanterer for lånet – og får renter af lånet.maplemicrodeveloment.org
  2. Momentum Trust, Kenya, har organiseret mange hundrede farmere og hjælper dem med undervisning og lån til såsæd m.v. På grund af El Nino var høsten kun det halve i forhold til forrige år – nogle høstede ingenting på deres marker. Nu prøver de med delvis at dyrke mere tørketålende afgrøder. momentumtrust.dk
  3. Building Communities, Guatemala, hjælper en skole i et af landets fattigste områder med skolehaver, vandforsyning og skolepenge til nogle af børnene. buildingcommunities.dk
  4. Plants and Health Cooperative Society, Uganda, har de sidste år haft et lån, der hjælper landmændene til en god start.
  5. Githabais Venner, Kenya, støtter landsbyen Githabai nord for Nairobi med vandforsyning, klinik og en skole med over 1000 elever, hvoraf en del er børn af internt fordrevne familier. Så langt midlerne rækker støtter man også med skolepenge og scholarships til de mest trængende elever. dk
  6. Jambo Shule, Kenya, har Oikosfonden tidligere støttet med oprettelse af byhaver i et slumområde. Denne gang drejede det sig om indretning af en legeplads til mentalt og fysisk handicappede børn.jambo-shule.dk
  7. Projekt KADO, Uganda, er et lille initiativ som nogle elever på Designskolen i Kolding har lavet. De har i Uganda produceret og afprøvet et spil som styrker børns selvværd, og nu skal spillet gøres tilgængeligt for mange andre.
  8. ASPIRE, Zimbabwe er en ny og anderledes måde for fonden at støtte på. ASPIRE er et kirkeligt samarbejdsprojekt, der styrker kvaliteten af den fattigdomsbekæmpelse som mange kirker er engageret i.

Her i det nye år 2017 er der kommet anmodninger om fortsat støtte til flere af ovennævnte projekter samt nogle nye ansøgninger som bestyrelsen vil se på, hvis der er midler til rådighed. Det afhænger af både de trofaste og de nye bidragydere. Måske er du en af dem?

Venlig hilsen

Oikosfonden

PS: Oikosfondens årsberetning for 2016 kan findes på hjemmesiden under ’Historie og Formål’. Det reviderede regnskab kan rekvireres fra formanden eller kontoret, Nørregade 6, 1165 København K.