Nyhedsbrev nr. 12

November 2014

Kære Ven af Oikosfonden

For nylig holdt Oikosfondens bestyrelse møde og bevilgede i alt 76.000 kroner fordelt på 7 projekter, men inden vi fortæller lidt mere herom er der en vigtig meddelelse:

Oikosfonden har de fornødne bidragydere til at fortsætte som en almennyttig fond med mulighed for at gaver til fonden kan fratrækkes på selvangivelsen, jf. § 8 A i ligningsloven. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed skal indberetningen indeholde både navn, beløbets størrelse og dit CPR-nummer, som kun vil blive videregivet til dette ene formål. Hvis du tidligere har meddelt dit CPR-nr. behøver du ikke gøre det igen og i begyndelsen af januar vil du få besked om hvilket beløb der er indberettet.

Oikosfonden administrerer jo ikke selv udviklingsprojekter, men vil gerne støtte projekter hvor et mindre beløb kan gøre en væsentlig forskel. Det er netop tilfældet med disse projekter:

Kr. 15.000 som bidrag til en lånepulje til individuelle lån i nogle spare/lånegrupper i Uganda.

Kr. 15.000 til videreudvikling af et landbrugsprojekt i Kenya med omkring 500 landmænd

Kr. 10.000 til porte og hegn omkring en skole i Tanzania

Kr. 15.000 som bidrag til færdiggørelse af et hjem for forældreløse piger i Zambia

Kr. 10.000 til indkøb af materialer til en skole i Ghana, som en dansker for egne midler støtter

Kr.   7.000 til udbygning af skolehaver ved skoler i Guatemala

Kr.   4.000 til komfurprojektet som vi tidligere har støttet og som breder sig i Tanzania. Rockwoolfonden har bevilget midler til at undersøge effekten af projektet. Desuden ønsker ’Seniorer uden Grænser’ at introducere komfuret i Uganda og med Oikosfondens beløb er der mulighed for at endnu et par steder bliver bekendt med hvordan man lokalt kan lave disse komfurer.

På bestyrelsesmødet besluttede man også at ville gøre hjemmesiden mere fortællende og inspirerende og er nu gået i samarbejde med lederen af ’BygenSkole’ Silke Mechlenburg om en ny version til foråret.

 

De venligste hilsner

Flemming Kramp, formand

Oikosfonden