Om Fonden

Oikosfonden støtter projekter verden over der arbejder på at forbedre levevilkårene for verdens fattige.

Initiativet til OIKOSFONDEN blev taget i 2009 af Andelskassen Oikos, der stiftede Foreningen Oikos. I 2012 blev foreningen lavet om til en fond.

Enhver gave er velkommen.

Med et bidrag på 200 kr. kan du  blive bidragsyder  og  på den måde hjælpe til at bevare vores status vedr. fradragsberettigede gaver efter de gældende regler.

Gaver kan indbetales på Reg. 8418, konto 8920008403. Gaver til fonden er skattemæssigt fradragsberettiget. Hvis du ønsker skattefradrag skal du sende os en mail med din adresse og CPR nummer til oikosfond@gmail.com. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.