Bestyrelsens årsberetning 2017

       Næsten 300.000 kr. var Oikosfonden i stand til at uddele i 2017. Tak til de 147 bidragydere som muliggjorde dette.

Hvor andre fonde vælger at støtte enkelte projekter med større beløb, vælger Oikosfonden med sine begrænsede midler at støtte projekter, hvor et lille beløb kan gøre en stor forskel. Det gælder f. eks. skolepenge og uddannelseshjælp, anskaffelse af lærebøger, renovering af sovesale, bygning af vandtanke osv.

       Ofte er der en dansk vinkel på det, idet fonden får mange henvendelser fra danskere som har tabt deres hjerte til en institution, en landsby eller et projekt, som de efterfølgende bruger kræfter på at støtte. Fælles for de fleste er, at de for egen regning rejser til Afrika, genopfrisker venskaber og giver en økonomisk og praktisk håndsrækning mens de er der. Med undtagelse af mikrolånsprojektet MAPLE i Uganda er alle beløb knyttet til engagerede danskere.

       Oikosfonden yder normalt ikke tilskud til rejser og ophold, men gerne til materialer, inventar m.v. som kan gøre en forskel for den lokale befolkning.

       Omkring halvdelen af bidragyderne ønsker at benytte den fradragsret for gaver som SKAT tilbyder efter ligningslovens § 8 A. Hertil kræves at man meddeler sit cpr-nummer, hvorefter resten ordnes af fonden og SKAT.

       Som hidtil er bestyrelsens arbejde ulønnet og administrationsomkostningerne begrænser sig til medlemskab af CISU, rejsepenge og bankudgifter, i alt godt 2.000 kr.

       Det reviderede regnskab for 2017 vil være tilgængeligt på fondens adresse: Nørregade 6, 1165 København K. og på fondens hjemmeside: www.oikosfonden.dk