Nyhedsbrev nr. 7

Januar 2013

Alle venner og bidragsydere ønskes et godt og spændende nyt år. I dette nyhedsbrev fortæller vi hvor langt vi er nået med konfurprojektet (hvor vi netop har fået det nye måleinstrument), om spare- og lånegruppen i Kavule som har afsluttet sit første år (se billedet) og om solcellelamperne hvor vi fortsat arbejder på at komme videre.

Som fortalt i forrige nyhedsbrev betød 2012 en ændring fra at være en forening til at blive en fond, og vi håber og forventer at vi i 2013 vil blive anerkendt som ’almenvelgørende’ med de fradragsmuligheder det giver vores bidragydere. I nærmeste fremtid skal vi mødes med ’Skat’ for at afklare hvad de ønsker ændret i vores fundats som betingelse for godkendelsen.

Komfurprojektet

En kølig decemberdag mødtes en lille flok i en baggård på Frederiksberg for at studere en model af det komfur som vi støtter fremstilling og udbredelse af i Tanzania.

På billedes ses fra venstre Esben Røjel der er konstruktør af komfuret, Christian Hoff, der er ophavsmand til ’Momentum Trust’ og som fonden også støtter, og ved komfuret sidder Ron Severson, der er ankermand bag MOMM-projektet, hvor Oikosfonden investerer i mikrolån til spare- og lånegrupper i det nordlige Uganda. Det er også Ron der har foranlediget at fonden har investeret i måleudstyr så vi kan dokumentere hvor meget brænde og tid der kan spares og hvor meget røg der kan undgås i forhold til at lave mad over tre sten.

 

MOMM-projektet (Momentum, Oikos, MAPLE og Makerere University)
For et år siden investerede Oikosfonden ca. 150 $ i ’Kavule spare- og lånegruppe’. Det svarer til ca. 15 % af gruppens egen opsparing. I årets løb har gruppens medlemmer haft 48 lån og takket være den ekstra andel fra fonden har gruppen været i stand til at give lidt større lån end normalt. Ved årets udgang rettede gruppen en varm tak til ’medlem nr. 33, Oikosfonden’ og afregnede for det lånte beløb. Samtidig spurgte de om de kan låne et lignende eller lidt større beløb i 2013. Det vil fondens bestyrelse tage stilling til snarest.

Solcelleprojektet
Desværre er vi ikke nået længere end til at indsamle oplysninger om modeller, kvaliteter og priser, men vi tror stadig på at vi kan skabe et system så familier kan få deres egen solcellelampe og betale den med det de sparer ved ikke at skulle købe petroleum til deres flagermuslygter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen