Fondens bestyrelse

Oikosfonden ledes af en ulønnet  bestyrelse på fem medlemmer (2017): 

Flemming Kramp (formand)

Sarah Gjerding (næstformand)

Peter Francati (kasserer)

Esben Røjel

Jørgen Thomsen