Nyhedsbrev nr. 3

September 2011

Kære medlem

For Oikosfonden har det været en stille sommer, men nu begynder hjulene at snurre igen. Medlemstallet er fortsat på godt 70 medlemmer og egenkapitalen er på 190.000 kr. Vores næste mål er at blive 100 medlemmer og have en egenkapital på 250.000 kr. der muliggør en godkendelse som en almennyttig, velgørende fond. Har du en ven eller ægtefælle som gerne vil hjælpe med at bringe medlemstallet i vejret så kontakt os og send kontingent for 2011 (100 kr., studerende og pensionister 50 kr.) på Reg. 9860,  Konto 8920008403.

Singida Jiko – et modulopbygget komfur
Komfurprojektet i Tanzania er nu så langt at de er i produktion og præsenteres på en messe i nærheden af Dar es Salam i denne måned og bestyrelsen har bevilget kr. 4.300 til deltagelse i denne præsentation.

Det særlige ved dette komfur er, at udover at mindske brændeforbruget og røgen i huset, skal komfurerne kunne laves lokalt. Næste fase er derfor at uddanne komfurbyggere, som – når de har bygget et komfur til sig selv – får mulighed for at skaffe sig et sæt forme, så de kan lave flere komfurer – og lære fra sig til nye komfurbyggere.  For tiden forhandler vi med en tanzaniansk organisation om dette og søger om fondsmidler til at iværksætte det, så udbredelsen kan gå hurtigere end ellers.

Sammen med dette brev sender jeg et billede af og fortællingen om ’Singida-jikoen’

MOMM-projektet
Fremover vil projektet med små lån til selvhjælpsgrupper i det nordlige Uganda blive omtalt som ’MOMM-projektet’. Bag dette navn gemmer sig et samarbejde mellem fire meget forskellige organisationer som tilsammen ønsker at gøre en forskel.

  1. Momentum, som er en dansk investeringsforening for små lån fra person til person
  2. Oikosfonden og andelskassen Oikos som formidler lånene
  3. MAPLE, som er den organisation i Uganda, som i 3 år har undervist landsbygrupper i ’iværksætteri’
  4. Makerere University i Kampala, som gennem deres center for mikrofinans vil følge og evaluere projektet.

Der har i sommerens løb været en række møder, hvor projektet er blevet finpudset og det første gruppelån forventes overført i nærmeste fremtid.

Solcellelamper
Projektet med solcellelamper til afrikanske hjem og skoler er ved at blive undersøgt. Lamperne findes (se f. eks. www.lightingAfrica.org) og priserne er rimelige. Det er imidlertid nødvendigt med en oplæring i at bruge dem rigtigt, så der skal være et netværk til at organisere det.

Venlig hilsen

Flemming Kramp, formand