Om Fonden

Oikosfonden støtter projekter verden over der arbejder på at forbedre levevilkårene for verdens fattige.

Initiativet til OIKOSFONDEN blev taget i 2009 af Andelskassen Oikos, der stiftede Foreningen Oikos. I 2012 blev foreningen lavet om til en fond.

Enhver gave er velkommen.

Gaver kan indbetales på Reg. 5958, konto 2009656.