Fondens regnskab 2014

Fondens godkendte og reviderede regnskab er tilgængeligt hos:

Andelskassen Oikos, Nørregade 6,1. 1165 København K

Resumé regnskab 2014:

I 2014 modtog Fonden modtog 171.000 kr. i gaver og donerede 170.130 kr. Altså stort set det samme beløb. Der er købt andele i Oikos for 3.000 kr. Administration og PR kostede knap 4.000 kr. Der er således en nedgang i kontantbeløbet på ca. 6.000 kr. som dog rigelig opvejes af  forøgelsen i andele med 11.000 kr.

 Formand

Flemming Kramp.

Building Communities – Bæredygtig Skole i Guatemala 71.000 kr.
MAPLE – mikrolån til spare/lånegrupper i Uganda 30.000 –
Momentum Trust – mikrolån til landmænd i Kenya 25.000 –
Hjem for forældreløse piger i Zambia 15.000 –
Anyansu – et skole- og undervisningsprojekt i Ghana 10.000 –
Home of Love – et børne- og skolehjem i Tanzania. 10.000 –
Solcellebelysning i døvekirke i Nigeria. 5.000 –
Komfurprojektet – præsentation af komfuret på nye steder. 4.000 –
170.000 kr.